Welkom bij
Naar de inhoud Naar de footer

Blauwe vlag

Het doel van de Blauwe Vlag Campagne is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede stranden en jachthavens. De Blauwe Vlag wordt slechts voor 1 jaar aan stranden en jachthaven toegekend. De nationale jury controleert en beoordeelt iedere deelnemer elk jaar opnieuw of ze aan de gestelde Blauwe Vlag kwaliteitseisen voldoen. Door de internationale jurering en veldcontroles wordt gewaarborgd dat in alle aangesloten landen Blauwe Vlag stranden en jachthavens aan de vereisten voldoen.

Jachthaven Willemsoord heeft de Blauwe Vlag ontvangen omdat de haven voldoet aan de volgende criteria:

  • Water en kades zijn schoon
  • Goede hygiĆ«nische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig
  • Er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem
  • Lozingen van afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven zijn verboden
  • Redding- en blusmaterialen zijn aanwezig
  • Er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers
  • Informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu is beschikbaar.